Lietuvos bankas 2011 m. lapkričio 24 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl vieno didžiausių Lietuvoje banko „Snoras“ bankroto iškėlimo, 2011 m. gruodžio 7 d. bankui iškelta bankroto byla, 2012 m. rugpjūčio 22 d. priimta nutartis likviduoti banką.

Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 10 straipsnio 2 dalis numatė, jog indėlininko ar investuotojo teisė gauti draudimo išmoką galioja 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos, todėl draudimo išmokas už BAB banke „Snoras“ laikytus indėlius buvo galima atsiimti tik iki 2016 m. lapkričio 24 d.

Nagrinėjamu atveju klientas 2019 m. vasario 1 d. kreipėsi į VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ dėl BAB banke „Snoras“ laikyto indėlio atsiėmimo, tačiau dėl praleisto 5 metų termino indėlio atsiimti nepavyko.

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso XXXVIII skyriaus nuostatos suteikia teismui galimybę atnaujinti praleistą įstatymų nustatytą terminą, pripažinus, jog jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Atkreipiame dėmesį, jog kokios priežastys laikytinomis svarbiomis nei teisės aktuose, nei teismų praktikoje aiškiai nėra nurodyta, o sprendžiama kiekvienu atveju individualiai.

Advokato Kęstučio Virbicko ir partnerių kontorai pavyko įrodyti, kog klientas praleido terminą dėl svarbių priežasčių. Teismas sutiko, jog „pareiškėjos amžius (61 m.), išsilavinimas, sveikatos būklė, darbinė veikla, kuri nebuvo susijusi su draudimo ar teisiniais klausimais, taip pat tai, jog nėra duomenų, jog pareiškėja būtų informuota apie draudimo išmokos išmokėjimą (kur ir kaip kreiptis, nors pati nepraleidusi nustatyto penkerių metų termino, pateikė prašymą draudimo išmokai gauti)“ yra laikytinos svarbiomis priežastimis, dėl kurių klientė praleido terminą indėlio draudimo išmokai, todėl teismas sutiko terminą atnaujininti.

Teismas taip pat atsižvelgė į tai, jog „pareiškėja sužinojusi apie atsisakymą išmokėti draudimo išmoką, elgėsi rūpestingai, aktyviais veiksmais nedelsiant siekė realizuoti savo teisę, kurios laiku nerealizavo dėl sąžiningo suklydimo (amžiaus, sveikatos sutrikimų ir teisinio neišsprūsimo)“.

Teismui buvo svarbi ta aplinkybė, jog asmuo kreipėsi dėl draudimo išmokos per 5 metus nuo paskutinės termino dienos dienos (nagrinėjamu atveju terminas baigėsi 2016 m. lapkričio 24 d., o klientė kreipėsi 2019 m. vasario 1 d.).

Taigi, jeigu Jūs vis dar turite indėlį BAB banke „Snoras“, būkite aktyvūs, kadangi vis dar galite atsiimti indėlį.