We provide qualified legal services in these areas

Subscribe our newsletter

Įmonių teisė, įmonių įsigijimai ir susijungimai

Virbickas CLARUS konsultuoja verslo subjektus, startup‘us ir finansines institucijas, teisiniais, verslo vystymo bei investicijų klausimais. Nuo susijungimų ir įsigijimų (M&A), kapitalo pritraukimo viešiesiems ir privatiems asmenims, iki skolų valdymo – kiekviename žingsnyje siekiame kristalizuoti esminius darbo uždavinius ir tuo pačiu užtikrinti sklandų darbo procesą.

Mūsų teisininkai, dirbantys įmonių teisės srityje, specializuojasi Bankininkystės, Sveikatos apsaugos, Informacinių technologijų srityse. Teikiame kvalifikuotas teisines konsultacijas susijungimų ir įsisteigimų (M&A), pirminių viešųjų siūlymų (IPOs) segmente. Teikiame kompleksinę pagalbą įmonių, filialų, atstovybių steigimo, pertvarkymo, restruktūrizavimo, likvidavimo, taip pat verslo plėtros procese, padedant tiek mokesčių planavimo, teisinio reglamentavimo, tiek efektyvios vidinės ir išorinės politikos įgyvendinimo klausimais.

Esame pasirengę Jums padėti šiose srityse:
• Investicijų pritraukimas ir skatinimas
• Akcijų, turto ir įmonių perleidimo sandorių sudarymas
• Įmonių valdymas (bendrovių valdymo struktūros parinkimas)
• Akcininkų teisės ir pareigos, ginčų sprendimas
• Valdybos organų narių teisės ir pareigos, ginčų sprendimas
• Įmonių grupių viduje sudaromi sandoriai, perleidimai ir valdymas

Kontaktinis asmuo

Mantas Skardžius

Mantas Skardžius

Advokatas


Tel.: +370 52 162 735
Mob.: +370 626 61 516
Faksas: +370 52 380 245
El.paštas: mantas.skardzius@ius.lt
Biuras: Lietuva
Praktikos sritys: Ginčų sprendimas, įmonių teisė, bankrotų teisė, statybų ir nekilnojamojo turto teisė, intelektinės nuosavybės teisė,  administracinė teisė
Kalbos: lietuvių, anglų, rusų

Ginčų sprendimas

Virbickas CLARUS teisės ekspertai atstovauja klientų interesus civilinėse, administracinėse ir baudžiamosiose bylose visų instancijų teismuose. Vienas svarbiausių momentų ginčų sprendimo procese – suprasti ikiteisminio nagrinėjimo etapo svarbą, prieš keliaujant bylinėtis į teismą.

Mūsų teisės ekspertai įsipareigoja siekti racionaliausio ir efektyviausio rezultato, kartu reaguodami į besikeičiančias aplinkybes ar problemines situacijas. Esame pasiryžę sukurti tokias ginčų sprendimo strategijas, kurios mūsų klientams padėtų ginčų išvengti arba juos likviduoti kaip įmanoma greičiau. Ginčo atveju, visuomet stengiamės pateikti alternatyvius sprendimo variantus, o bylinėjimosi atveju nuolat įvertiname ir atnaujiname strategiją, siekdami pateisinti klientų lūkesčius net sudėtingiausiose situacijose.

Mes esame pasirengę padėti šiose srityse:
• Konkurencijos ginčai
• Bankininkystės, finansų ir vertybinių popierių sferos ginčai
• Komerciniai bei sutarčių ginčai
• Korporatyviniai ginčai ir bendrovių valdymas
• Darbo ginčai
• Skolų išieškojimas
• Sukčiavimo prevencija
• Energetikos srities ginčai
• Draudimo srities ginčai
• Intelektinės nuosavybės ginčai
• Mokestiniai ginčai
• Baudžiamosios teisės bylos
• „Baltųjų apykaklių“ (angl. „white collar“) bylos
• Viešosios teisės pažeidimų bylos
• Restruktūrizavimo ir bankroto bylos
• Tarpininkavimas (mediacija)

Kontaktinis asmuo

Kęstutis Virbickas

Kęstutis Virbickas

Vadovaujantis partneris


Tel.: +370 52 162 735
Mob.: +370 687 11 530
Faksas: +370 52 380 245
El. paštas: kestutis@ius.lt
Biuras: Lietuva
Praktikos sritys: Ginčų sprendimas, viešieji pirkimai, sveikatos (medicinos) teisė, infrastruktūra ir valstybinis reguliavimas
Kalbos: lietuvių, anglų, rusų

Sveikatos apsauga

Virbickas CLARUS kontoroje dirbantys savo srities specialistai turi sukaupę unikalios ir ilgametės patirties farmacijos, sveikatos priežiūros/apsaugos ir medicinos sektoriuose. Mūsų kontora turi stiprius bendradarbiavimo ryšius su sveikatos apsaugos sistemoje veikiančiomis institucijomis, įmonėmis ir įstaigomis.

Visapusiškas konsultavimas, tiek vertinant teisės aktų atitiktis, rengiant sutartis, ginčus sprendžiant ikiteismine tvarka ar teisme, leidžia dalyvauti pridėtinės vertės kūrimo procese šiame specifiniame paslaugų spektre.

Mūsų teisės ekspertai siekdami, kad kiekvieno kliento veikla bei probleminių situacijų sprendimo būdai būtų kuo efektyvesni ir racionalesni, o kartu ir pamatuoti bei kuo mažiau eikvojantys perteklinius resursus – mes užsitikrinome glaudų ir ilgametį bendradarbiavimą su partneriais bei klientais.

Mes konsultuojame ir atstovaujame:
• Viešąsias įstaigas (ligonines) teikdami kompleksines teisines paslaugas (vidinių dokumentų rengimas, procesinių dokumentų rengimas, atstovavimas teisme);
• Valstybines institucijas (vidinių ir išorinių dokumentų rengimas);
• Tarptautines farmacijos kompanijas (distribucija, tarptautiniai ryšiai, patentai, produktų įvedimas į rinką);
• Fizinius asmenis (atstovavimas žalos atlyginimo institucijoje, teismuose).

Kontaktinis asmuo

Mantas Virbickas

Mantas Virbickas

Advokato padėjėjas


Tel.: +370 52 162 735
Mob.: +370 624 07 880
Faksas: +370 52 380 245
El. paštas: mantas@ius.lt
Biuras: Lietuva
Praktikos sritys: Ginčų sprendimas, sveikatos (medicinos) teisė, mokesčiai ir muitai, intelektinė nuosavybė
Kalbos: lietuvių, anglų

Viešieji pirkimai

Virbickas CLARUS teisininkai visuomet siekia pateikti individualių pasiūlymų variacijas ir teisinę pagalbą kiekvienam viešųjų pirkimų proceso etapui – nuo pasiūlymo strategijos iki alternatyvaus sprendimo paieškos susidūrus su probleminėmis situacijomis – apimant viešųjų pirkimų procedūrų struktūrizavimą, pagalbą pirkimo dokumentų ir pasiūlymų rengimo klausimais, viešųjų pirkimų dokumentų ir sprendimų ginčijimą.

Šios srities ekspertai konsultuoja tiek valstybines, tiek privačias (tarptautines ir vietines) bendroves siekdami geriausio įmanomo rezultato viešųjų pirkimų sandoriuose. Svarbu suprasti esminį viešųjų pirkimų momentą – ne vien sklandaus proceso užtikrinimą, bet aiškaus tikslo matymą, kuriam turi įtakos tinkamai formuojamos viešųjų pirkimų nuostatos ir sąlygos bei procesų valdymas, kiek įmanoma sumažinant ginčų tikimybę.

Atstovaujant Jūsų interesus, siekiame optimalių rezultatų ir teikiame teisines paslaugas šiose srityse:
• viešųjų konkursų strategija
• viešųjų pirkimų sąlygų, sutarčių projektų ir kitų dokumentų rengimas
• pasiūlymų rengimas, vertinimas
• kainos pagrindimas
• atstovavimas derybų procedūrose
• pretenzijų perkančiosioms organizacijoms, skundų Viešųjų pirkimų tarnybai rengimas
• atstovavimas teisinio nagrinėjimo ir teisminių ginčų procesuose
• konsultacijos pirkimo procedūrų metu bei viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo klausimais.

Kontaktinis asmuo

Vilius Virbickas

Vilius Virbickas

Advokato padėjėjas


Tel.: +370 52 162 735
Mob.: +370 626 78 685
Faksas: +370 52 380 245
El. paštas: vilius@ius.lt
Biuras: Lietuva
Praktikos sritys: Ginčų sprendimas, viešieji pirkimai, įmonių teisė, intelektinė nuosavybė
Kalbos: lietuvių, anglų

Energetika ir Infrastruktūra

Virbickas CLARUS sėkmingai teikia teisines paslaugas įvairiuose infrastruktūros ir energetikos sektorių segmentuose. Mūsų teisininkai turi gilias įžvalgas komerciniuose, strateginiuose, techniniuose, geografiniuose ir politiniuose faktoriuose, kurie lemia ir turi įtakos šioms industrijoms, taip pat suvokia verslo rizikas ir iššūkius būdingus šiems sektoriams.

Teikiame konsultacijas bei visapusišką teisinę pagalbą, projektų vykdymo, finansavimo, konkurencijos, mokesčių bei teisinio reguliavimo klausimais, taip pat atstovaujame klientus teisiniuose santykiuose, susiklosčiusiuose įvairių energetikos sektorių (elektros, dujų, šilumos, atliekų ir kitose) srityse.

Mūsų kontora teikia teisines paslaugas šiose srityse:
• energetikos ginčų sprendimas
• teisinis auditas, konkurso sąlygų rengimas, sutarčių derinimas ir vertinimas
• atstovavimas pirkimo-pardavimo, reorganizavimo, įsigijimo ir jungtinės veiklos vykdymo sandoriuose
• atliekų tvarkymo projektai
• atsinaujinančių išteklių energetika.

Kontaktinis asmuo

Dainius Urbonas

Advokatas


Tel.: +370 52 162 735
Mob.: +370 698 79 443
Faksas: +370 52 380 245
El paštas: d.urbonas@naus.lt
Biuras: Lietuva
Praktikos sritys: ginčų sprendimas, statybų teisė, akcininkų ginčai
Kalbos: lietuvių, anglų, rusų

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė (PPP)

Virbickas CLARUS teikia paslaugas viešajam sektoriui bei privatiems partneriams organizavimo, įgyvendinimo, rizikos paskirstymo bei finansavimo klausimais, viešojo ir privataus sektorių partnerystės (PPP) projektuose.

PPP projektai ruošiami vadovaujantis ilgalaike perspektyva bei atsižvelgiant į konkrečią komercinę sritį, todėl mes esame atidūs ir koncentruoti dokumentų ir sutarčių koordinavimo procesuose kiekviename projekto etape: projektų rengimo ir pateikimo, siūlymo ir dalyvavimo procesuose bei kituose kontraktų ir finansavimo klausimuose.

Mūsų specialistai:
• rengia paraiškas ir pasiūlymus
• teikia investicinių projektų ir konsultavimo projektų įgyvendinimo alternatyvas
• rengia kontrolinius PPP sąrašus bei konsultuoja privačių partnerių atrankos klausimais
• rengia prašymus/skundus; konsultuoja partnerystės (koncesijos) sutarčių įgyvendinimo ir vykdymo klausimais
• atstovauja derybose.

Kontaktinis asmuo

Kęstutis Virbickas

Kęstutis Virbickas

Vadovaujantis partneris


Tel.: +370 52 162 735
Mob.: +370 687 11 530
Faksas: +370 52 380 245
El. paštas: kestutis@ius.lt
Biuras: Lietuva
Praktikos sritys: Ginčų sprendimas, viešieji pirkimai, sveikatos (medicinos) teisė, infrastruktūra ir valstybinis reguliavimas
Kalbos: lietuvių, anglų, rusų

Intelektinė nuosavybė

Virbickas CLARUS teisininkai visuomet siekia pateikti individualių pasiūlymų variacijas ir teisinę pagalbą kiekvienam viešųjų pirkimų proceso etapui – nuo pasiūlymo strategijos iki alternatyvaus sprendimo paieškos susidūrus su probleminėmis situacijomis – apimant viešųjų pirkimų procedūrų struktūrizavimą, pagalbą pirkimo dokumentų ir pasiūlymų rengimo klausimais, viešųjų pirkimų dokumentų ir sprendimų ginčijimą.

Šios srities ekspertai konsultuoja tiek valstybines, tiek privačias (tarptautines ir vietines) bendroves siekdami geriausio įmanomo rezultato viešųjų pirkimų sandoriuose. Svarbu suprasti esminį viešųjų pirkimų momentą – ne vien sklandaus proceso užtikrinimą, bet aiškaus tikslo matymą, kuriam turi įtakos tinkamai formuojamos viešųjų pirkimų nuostatos ir sąlygos bei procesų valdymas, kiek įmanoma sumažinant ginčų tikimybę.

Atstovaujant Jūsų interesus, siekiame optimalių rezultatų ir teikiame teisines paslaugas šiose srityse:
• viešųjų konkursų strategija
• viešųjų pirkimų sąlygų, sutarčių projektų ir kitų dokumentų rengimas
• pasiūlymų rengimas, vertinimas
• kainos pagrindimas
• atstovavimas derybų procedūrose
• pretenzijų perkančiosioms organizacijoms, skundų Viešųjų pirkimų tarnybai rengimas
• atstovavimas teisinio nagrinėjimo ir teisminių ginčų procesuose
• konsultacijos pirkimo procedūrų metu bei viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo klausimais.

Kontaktinis asmuo

Vilius Virbickas

Vilius Virbickas

Advokato padėjėjas


Tel.: +370 52 162 735
Mob.: +370 626 78 685
Faksas: +370 52 380 245
El. paštas: vilius@ius.lt
Biuras: Lietuva
Praktikos sritys: Ginčų sprendimas, viešieji pirkimai, įmonių teisė, intelektinė nuosavybė
Kalbos: lietuvių, anglų

Mokesčiai

Virbickas CLARUS teisinė pagalba mokesčių teisės srityje apima konsultacijas visais mokesčių teisės klausimais bei atstovavimą mokestiniuose ginčuose. Savo indėliu siekiame prisidėti prie Jūsų verslo plėtros, įvertinant augimo potencialo galimybes, paspartinanti orientaciją investicinėje aplinkoje.

Mes teikiame pagalbą vietiniams klientams optimizuojant tarptautinius mokesčius, tarptautinėms kompanijoms – struktūrizuojame nacionalinius mokesčius. Konsultuojame kapitalo rinkų pasirinkimo, įmonių grupių struktūrizavimo, darbuotojų ir vadovų atlyginimo, taip pat visais mokesčių įstatymų ir su jais susijusių teisės aktų aiškinimo ir taikymo klausimais.

Esame pasirengę suteikti teisines konsultacijas tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims šiais klausimais:
• mokesčių optimizavimo (mokesčių planavimas)
• mokesčių įstatymų pažeidimų, mokesčių administratoriaus sprendimų skundimo, raštų mokesčių administratoriui rengimo
• įmonės mokestinio tyrimo (angl. tax due diligence)
• registravimo mokesčiu mokėtojais, fiskalinio agento paslaugų
• atstovavimo sprendžiant mokestinius ginčus mokesčių administratoriaus institucijose, Mokestinių ginčų komisijoje, teismuose.

Kontaktinis asmuo

Mantas Virbickas

Mantas Virbickas

Advokato padėjėjas


Tel.: +370 52 162 735
Mob.: +370 624 07 880
Faksas: +370 52 380 245
El. paštas: mantas@ius.lt
Biuras: Lietuva
Praktikos sritys: Ginčų sprendimas, sveikatos (medicinos) teisė, mokesčiai ir muitai, intelektinė nuosavybė
Kalbos: lietuvių, anglų

Nekilnojamasis turtas

Virbickas CLARUS teisininkai visuomet siekia pateikti individualių pasiūlymų variacijas ir teisinę pagalbą kiekvienam viešųjų pirkimų proceso etapui – nuo pasiūlymo strategijos iki alternatyvaus sprendimo paieškos susidūrus su probleminėmis situacijomis – apimant viešųjų pirkimų procedūrų struktūrizavimą, pagalbą pirkimo dokumentų ir pasiūlymų rengimo klausimais, viešųjų pirkimų dokumentų ir sprendimų ginčijimą.

Šios srities ekspertai konsultuoja tiek valstybines, tiek privačias (tarptautines ir vietines) bendroves siekdami geriausio įmanomo rezultato viešųjų pirkimų sandoriuose. Svarbu suprasti esminį viešųjų pirkimų momentą – ne vien sklandaus proceso užtikrinimą, bet aiškaus tikslo matymą, kuriam turi įtakos tinkamai formuojamos viešųjų pirkimų nuostatos ir sąlygos bei procesų valdymas, kiek įmanoma sumažinant ginčų tikimybę.

Atstovaujant Jūsų interesus, siekiame optimalių rezultatų ir teikiame teisines paslaugas šiose srityse:
• viešųjų konkursų strategija
• viešųjų pirkimų sąlygų, sutarčių projektų ir kitų dokumentų rengimas
• pasiūlymų rengimas, vertinimas
• kainos pagrindimas
• atstovavimas derybų procedūrose
• pretenzijų perkančiosioms organizacijoms, skundų Viešųjų pirkimų tarnybai rengimas
• atstovavimas teisinio nagrinėjimo ir teisminių ginčų procesuose
• konsultacijos pirkimo procedūrų metu bei viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo klausimais.

Kontaktinis asmuo

Zenonas Naus

Zenonas Naus

Advokatas


Tel.: +370 52 162 735
Mob.: +370 687 99 474
Faksas: +370 52 380 245
El, paštas: zenonas@naus.lt
Biuras: Lietuva
Praktikos sritys: Atstovavimas teisme, žemės teisė, civilinė teisė, administracinė teisė
Publikacijos: žurnalo „Lietuvos advokatūra“ redkolegijos narys, šio žurnalo skilties „Drausmės pažeidimų praktika“ autorius.
Kalbos: lietuvių, anglų, rusų, lenkų

Šeimos teisė

Virbickas CLARUS teikia teisines konsultacijas ir pagalbą šeimos teisės srityje. Mūsų kontoros specialistai turi sukaupę ilgalaikės patirties sprendžiant ginčus šeimos teisės srityje, todėl savo klientams teikiame kompetentingas konsultacijas, rengiame individualias sutartis, išsaugodami kliento prioritetinius interesus sprendžiama kylančius konfliktus, tiek teikdami sutaikinimo paslaugas, tiek ginčus spręsdami teisme. Mūsų šeimos teisės paslaugos visada orientuotos į kliento individualius poreikius, todėl klientams sukuria realią pridėtinę vertę.

Mes teikiame šias teisines paslaugas:
• Konsultavimas šeimos teisės klausimais
• Sutarčių rengimas (ikivedybinių ir po vedybinių, santuokos nutraukimo teisinių pasekmių)
• Klientų atstovavimas šeimos bylose
• Klientų atstovavimas skyrybų bylose
• Šeimos turto vertinimas
• Mediacija

Kontaktinis asmuo

Kęstutis Virbickas

Kęstutis Virbickas

Vadovaujantis partneris


Tel.: +370 52 162 735
Mob.: +370 687 11 530
Faksas: +370 52 380 245
El. paštas: kestutis@ius.lt
Biuras: Lietuva
Praktikos sritys: Ginčų sprendimas, viešieji pirkimai, sveikatos (medicinos) teisė, infrastruktūra ir valstybinis reguliavimas
Kalbos: lietuvių, anglų, rusų

Darbo teisė

Virbickas CLARUS konsultuoja klientus darbo teisės ir migracijos srityse. Darbo teisinių santykių reguliavimas yra aktualus kiekvienai sėkmingai įmonei, todėl mūsų teisės ekspertai siekia pasiūlyti sprendimus darbo teisės klausimais, kurie prisidėtų prie maksimaliai efektyvios įmonės veiklos.

Mūsų kontoros ilgalaikė patirtis padedant daugelio pasaulio valstybių klientams migracijos klausimais Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje, užtikrina operatyvios ir lanksčios pagalbos pasiūlą. Konsultuojame klientus su migracija susijusiais jų interesams įtaką turinčiais klausimais bei rengiame dokumentus.

Mes esame savo srities ekspertai šiose srityse:

  • darbo sutarčių sudarymas, keitimas, nutraukimas su darbuotojais ir vadovais;
  • darbo ginčai tarp darbdavių ir darbuotojų, indvidualūs ir kolektyviniai atleidimai;
  • nekonkuravimas ir konfidencialumas, darbuotojų ir darbdavių privatumo apsauga;
  • komercinės paslaptys ir duomenų apsauga;
  • rizikos valdymas;
  • ES piliečių, trečiųjų valstybės šalių piliečių įdarbinimas, leidimų dirbti, gyventi Lietuvoje išdavimas.

Kontaktinis asmuo

Kęstutis Virbickas

Kęstutis Virbickas

Vadovaujantis partneris


Tel.: +370 52 162 735
Mob.: +370 687 11 530
Faksas: +370 52 380 245
El. paštas: kestutis@ius.lt
Biuras: Lietuva
Praktikos sritys: Ginčų sprendimas, viešieji pirkimai, sveikatos (medicinos) teisė, infrastruktūra ir valstybinis reguliavimas
Kalbos: lietuvių, anglų, rusų

Baudžiamoji teisė

Virbickas CLARUS advokatai yra sukaupę nemažą patirtį, atstovaudami klientus įvairiose baudžiamosiose bylose dėl nusikaltimų žmogaus gyvybei, žmogaus sveikatai, nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų asmens garbei ir orumui, nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, transporto eismo saugumui.

• Konsultuoja visais baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės klausimais
• Rengia procesinius dokumentus
• Gina klientus bei atstovauja nukentėjusiuosius ir civilinius ieškovus baudžiamosiose bylose.

Kontaktinis asmuo